Proxeo zračni skidač kamenca sa svjetlom

Proxeo zračni skidač kamenca s fiksnim spojem

Proxeo zračni skidač kamenca sa svjetlom

Proxeo koljičnik

W&H spojka RM-34 LED za Multiflex®*

Roto Quick spojka

Roto Quick spojka

Dodatni pogon MF-100

Dovodna cijev

Proxeo zračni skidač kamenca bez svjetla

Električni motor EM-12 L

Zračni motori

Dovodna cijev

Dovodna cijev

Proxeo nasadnik

Piezo skidač kamenca Tigon+

Piezo skidač kamenca Tigon

Piezo skidač kamenca Pyon 2

Nastavak PA-1 LED za Tigon+

Nastavak PB-3 LED za Tigon i Pyon 2

Nastavak PB-3 za Pyon 2

* Multiflex® je zaštićena robna marka Kaltenbach & Voigt GmbH, Njemačka